MARGA ORANG MANADO

Posted: September 13, 2009 in cewek Manado, manado, minahasa, Uncategorized

Arti Fam Orang Minahasa

Buat orang Tondano, dalam hal ini suku besar Minahasa, fam (family-name)
mewakili jati diri, citra, dan bahkan martabat serta harga diri. Fam
diturunkan berdasarkan garis keturunan orang tua laki-laki (patrilinial) dan
wajib digunakan sebagai harkat serta lambang sebagai generasi penerus
keluarga.
Setelah menikah, fam dari laki-laki akan menjadi nama keluarga. Seorang
istri wajib menyandang fam dari suaminya didepan fam-nya sendiri.
Anak-anakpun wajib menyandang fam dari ayah. Dan sekali lagi, keluarga wajib
menjunjung tinggi martabat dari fam yang disandangnya.
Buat orang Minahasa, fam sangat dijunjung tinggi. Sayangnya, banyak generasi
sekarang yang tak mengerti asal usul fam di daerahnya, bahkan fam sendiri
kadang tidak tau artinya.
Fam yang dipakai turun temurun saat ini berasal dari nama nenek moyang orang
MInahasa. Nama-nama itu biasanya mencerminkan pekerjaan, sifat, tempat
tinggal, atau usaha dari pemilik nama pertama itu.
Berikut rangkuman oleh seorang sosiolog asal Manado, FS Watuseke.
Dalam bahasa Minahasa terutama dimana dalam bahasa sehari-hari Melayu Manado
“nama keluarga” disebut Fam. Dimana kata ini sebenarnya berasal dari bahasa
Belanda van yang kemudian setelah melalui beberapa proses disebut sebagai
Fam.
Penggunaan fam tersebut dilakukan sekitar awal abad 19 di negeri
Belanda. Waktu itu rakyatnya diwajibkan mempunyai Fam. Sebelumnya memang
sudah punya Fam akan tetapi belum menyeluruh.
Demikian pula yang berlangsung di Minahasa kira-kira pada abad 19.
Sebelumnya memang ada orang yang memakainya , tetapi belum menyeluruh.
Seperti halnya Bastian Saway, Fam tersebut ada sejak akhir abad ke 17. Pedro
Ranty abad 18 dan kemudian awal abad ke 19 terdapat nama Fam seperti Matinus
Dotulong (akhir abad 18, Hendrik Dotulong, Frederik Lumingkewas, Abraham
Lotulong, dlll).
Pada tahun 1831 tibalah di Minahasa dua orang penginjil Protestan JF
Riedel dan JF Schwarz di Langowan. Mereka sebagai penginjil dan mengabarkan
injil sekaligus membaptis anggota baru yang masuk kristen. Pada waktu itu
setiap orang dipermandikan mendapat sebuah nama Alkitab atau nama Eropa,
seperti Daniel, Jan, Piet, Frans dan lainnya. Pada saat pembaptisan orang
tersebut diberi sebuah nama Fam, nama keluarga.
Biasanya nama tersebut nama ayah (nama satu-satunya yang dipakai) yang
disusul dengan nama baptis atau Fam. Disamping nama ayah, nama tersebut juga
diambil dari nama nenek pria. Biasanya nama ayah atau nenek pria itu adalah
nama asli Minahasa, seperti Watuseke, Sarapung, Korengkeng, Turang, Sondakh
dan lainnya. Nama baptis tersebut dijadikan nama panggilan yang diambil dari
nama-nama di Alkitab atau dari negeri Eropa barat terutama dari Belanda.
Karena itulah setiap orang Minahasa bernama panggilan atau nama sehari-hari
dari Alkitab dan Belanda.
Berdasarkan data tersebut, nama orang Minahasa atau Fam sekarang
diambil dari nama panggilan setiap orang pria. Sedangkan nama wanita tidak
diturunkan sehingga dilupakan oleh sebagian orang.
Dengan hanya mengenal nama panggilan satu-satunya, tentu ada nama
pengenal jika nama itu dipakai beberapa orang. Hal itu dibedakan dengan
adanya sikap, cacat, atau tanda sesuatu pada orang yang kita maksud. Seperti
Wanta Kento jika ia pincang, Wilem Todeo Kokong (Wilem berkepala lonjong),
Min Pirop (min bermata buta) dan lainnya.
Ada nama-nama yang menyatakan sifat dari orang yang dimasud, seperti ia
seorang pemberani dinamai Mamauaya dari kata wuaya atau berani. Mama’it atau
Ma’it orang yang selalu memasak agak kebanyakan garam. Oki atau kecil adalah
orang selalu mengecilkan sesuatu dan sebagainya.
Masih banyak nama-nama yang mengikuti sifat, kepribadian, tempat
tinggal, pekerjaan, perjuangan dan lainnya. Kesemua ini pada akhirnya
dipergunakan oleh orang Minahasa walaupun dia berada di luar daerah. Fam
tersebut khususnya mengikuti garis keturunan orang tua laki-laki.
Sebagai contoh, karena pekerjaannya selalu menebang pohon, disebut
Pele. Sesuai tempat tinggal, dimana daerahnya selalu terjadi kebakaran
karena adanya kilat dipanggil Pongilatan. Kalau dia tinggal pada suatu bukit
atau gunung ia disebut Wuntu. Kalau dia mau naik bukit atau gunung disebut
Mawuntu. Suatu tempat yang bersifat serong atau miring dikatakan Kawilaran.
Kalau menerka disebut Tumeleap. Tempat dimana sering dicungkil tanahnya
dengan sebuah tongkat disebut Tu’ila dan pemiliknya dinamai demikian.
Sedangkan pekerjaannya sering memotong dengan sebuah parang disebut
Sumanti. Di dalam bahasa Tombulu kata ini mengandung arti lain, yaitu batu
pujaan. Dalam bahasa Tondano disebut Panimbe. Ranting-ranting kering yang
disebut Rankang dipergunakan untuk merintangi tempat jalan.
Daftar fam orang Minahasa/Manado
A
Abutan : Pembersih/an dari rumput liar
Adam : Tenang
Agou : Anoa
Akai : Penjaga
Aling : Pembawa
Alui : Pelipur lara
Amoi : Teman sekerja
Andu : Tempat bersenang
Anes : Tawakal
Angkouw : Keemasan
Anis : Penghalau
Antou : Nama kembang
Arina : Tiang tengah
Assah : Pembuka jalan
Awondatu : Yang dikehendaki
Awui : Senang
B
Batas : Pemutus
Bella : Pasukan
Bokau : Bibit emas
Bokong : Mengikat
Bolang : Penangkap ikan
Bolung : Perisai
Bororing : Pembuat roreng
Boyoh : Pendamai
Buyung : Penurut
D
Damongilala: Benteng
Damopoli : Jujur dan adil
Dapu : Mematahkan
Datu : Pemimpin
Datumbanua : Kepala Walak/ kepala kampung
Dayoh : Karunia
Dededaka : Panah lidi hitam
Dendeng : Suara yang terang
Dengah : Hakim
Dewat : Menyeberangi
Dien : Dihiasi
Dimpudus : Cerdik kepalanya
Dipan : Ukuran depa
Dompis : Pekerja baik
Dondo : Prinsip
Dondokambei : Prinsip tetap
Donsu : Jimat penolak
Doodoh : Penggerak
Doringin : Penari
Dotulong : Pahlawan besar
Dumais : Menggenapi
Dumanauw : Pemenang
Dumbi : Didepan
Dungus : Berkedudukan
Dusaw : Pembuka
E
Egam : Menjaga
Egetan : Lonceng kecil
Ekel : Lirikan
Elean : Arah barat
Eman : Dipercaya
Emor : Lengkap
Endei : Dekat
Engka : Pegang
Enoch : Pilihan
Ering : Kurang besar
G
Ganda : Bambu besar
Gerung : Bunga ukiran
Gerungan : Bunga-bunga ukiran
Gigir : Mengikis rata
Gimon : Rupa yang indah
Girot : Pemutus
Goni : Cerdik
Goniwala : Cerdik akal
Gonta : Langkah
Gosal : Timbunan
Gumalag : Menanduk
Gumansing: Pembujuk
Gumion : Pegangan
I
Ilat : Menunggu
Imbar : Yang dibuang
Inarai : Baju jimat
Ingkiriwang : Dari angkasa
Inolatan : Pegang tangan
Intama : Pembawa
Item : Hitam
K
Kaat : Penglihatan
Kaawoan : Mampu kerja
Kaendo : Teman mapalus
Kaeng : Sempit
Kaes : Menyiram
Kainde : Ditakuti
Kairupan : Kekuatan
Kalalo : Amat berani
Kalangi : Dari langit
Kalempou : Mengunjungi
Kalempouw : Kawan baik
Kalengkongan: Tepat berjatuhan
Kalesaran : Pusat segala usaha
Kalici : Mempesona
Kaligis : Sama keluarga
Kalitow : Keluarga Litow
Kaloh : Sahabat setia
Kalonta : Perisai kayu
Kalumata : Pedang perang
Kamagi : Bunga hias
Kambey : Bunga hias
Kambong : Obor
Kamu : Pegang teguh
Kandio : Amat kecil berarti
Kandou : Bintang pagi
Kapantouw : Pembuat
Kaparang : Pandai mengukir
Kapele : Amat tegas
Kapoh : Pemuja
Kapoyos : Dukun pijat
Karamoy : Penunjuk
Karau : Antara
Karinda : Kawan serumah
Karundeng : Pengusut
Karuyan ; Di kejauhan
Karwur : Subur
Kasenda : Kawan sehidangan
Katopo : Keturunan opo
Katuuk : Pemegang rahasia
Kaunang : Cerdik
Kawatu : Pendirian teguh
Kawengian : Bintang sore
Kawilarang : Diatas terbuka
Kawulusan : Benteng
Kawung : Tersusun keatas
Kawuwung : Berkelebihan
Keincem : Penyimpan rahasia
Kekung : Pedang perisai
Keles : Bayi
Kelung : Perisah
Kembal : Agak lemah
Kembau : Kurang kuat
Kembuan : Sumber
Kenap : Genapkan
Kepel : Penakluk
Kerap : Seiring
Kere : Testa
Kesek : Penuh sesak
Kewas : Tumbuhan
Khodong : Kecil, menentukan
Kilapong : Batu kilat
Kindangen : Yang diberkati
Kirangen : Dimalui
Kiroiyan : Pengembara
Kodongan : Mengecil
Kojongian : Penggeleng kepala
Koleangan : Pemain
Kolibu : Banyak bekerja
Koloday : Saudara lelaki
Koly : Suka kerja
Komaling : Pembawa
Komaling : Penghormat
Kondoi : Lurus kedudukannya
Kontul : Kerja sendiri
Kopalit : Pendamai
Koraah : Suka panas matahari
Korah : Suka panas matahari
Korengkeng : Penakluk
Korompis : Hasil kerja yang baik
Koropitan : Penghukum
Korouw : Perkasa
Korua : Membagi dua
Kotambunan : Penimbun
Kountud : Kerja sendiri
Kowaas : Penggemar barang kuno
Kowonbon : Tahan uji
Kowu : Penempah
Kowulur : Ke gunung
Koyansouw : Pengipas
Kuhu : Menampakkan
Kulit : Kecukupan
Kullit : Cukup
Kumaat : Melihat
Kumaunang : Penyelidik cerdik
Kumayas : Membongkar
Kumendong : Pengumpul tenaga
Kumolontang : Melompat keliling
Kumontoy : Lurus hati
Kupon : Diharapkan
Kusen : Penutup
Kusoi : Cerdik
L
Lala : Berjalan
Lalamentik : Semut api
Lalowang : Perlumba
Lalu : Pendesak
Laluyan : Melintasi
Lambogia : Paras jernih
Lampah : Tak seimbang
Lampus : Tembus
Lanes : Kurang semangat
Langelo : Menapis
Langi : Tinggi
Langitan : Tinggian
Langkai : Dihormati
Languyu : Tanpa tujuan
Lantang : Berharga
Lantu : Penentu
Laoh : Manis
Lapian : Teladan
Lasut : Pemikir cerdas
Legi : Menipis
Legoh : Penelan manis pahit
Lembong : Pembalas budi
Lempas : Kedudukan
Lempou : Kunjungan
Lengkey : Dimuliakan
Lengkoan : Penghalang
Lengkong : Pendidik
Lensun : Diharapkan
Leong : Main
Lepar : Tujuan
Lesar : Halaman
Lewu : Tersendiri
Liando : Penimbang
Limbat : Berganti
Limbong : Ingat budi
Limpele : Penurut
Lincewas : Tumbuhan obat
Lintang : Bunyi-bunyian
Lintong : Pusat persoalan
Liogu : Jernih
Litow : Tinggi
Liu : Bijaksana
Liwe : Air mata
Loho : Perindu
Loing : Pengawas
Lolombulan : Bulan purnama
Lolong : Bulan
Lomboan : Lemparan keatas
Lompoliu : Pengajar
Lonan : Ramah
Londa : Perahu
Londok : Tinggi
Longdong : Penjaga
Lontaan : Pembuka jalan
Lontoh : Tinggi keatas
Losung : Pendesak
Lowai : Bayi lelaki
Lowing : Mengawasi
Ludong : Kepala negeri
Lumanau : Biasa berenang
Lumangkun : Penyimpan rahasia
Lumatau : Berpengetahuan
Lumempouw : Meliwati
Lumenta : Terbit
Lumentut : Bukti
Lumi : Meminggir
Lumingas : Membersihkan
Lumingkewas : Tepat dlm segala hal
Lumintang : Menunggalkan
Luminuut : Berpeluh
Lumoindong : Melindungi
Lumondong : Berlindung
Lumowa : Meliwati
Lumunon : Muka bercahaya
Luntungan : Memiliki jambul
Lutulung : Penolong
M
Maengkom : Penakluk
Maengkong : Mendidik
Mailangkai : Yang ditinggikan
Mailoor : Disenangi
Maindoka : Kecukupan
Mainsouw : Bersaudara 9
Mait : Obat pahit
Makadada : Memuaskan
Makal : Penutup lubang
Makaley : Melindungi/menutup
Makaliwe : Air mata
Makangares : Mengharap
Makaoron : Mengulung musuh
Makarawis : Puncak gunung
Makarawung : Tinggi usaha
Makatuuk : Hidup sentosa
Makawalang : Orang kaya
Makawulur : Dihormati
Makiolol : Selalu ikut
Makisanti : Dengan pedang
Malingkas : Tetap berada
Mamahit : Dukun obat pahit
Mamangkey : Pengangkat
Mamantouw : Penubuat
Mamanua : Pembuka negeri
Mamarimbing : Pemberi kesuburan
Mamba : Ditetapkan
Mambo : Penetapan
Mambu : Pemberi supa
Mamengko : Pemberi teka-teki
Mamentu : Pemberi rasa
Mamesah : Pembuka rahasia
Mamoto : Penjelasan
Mamuaya : Pemberi
Mamuntu : Mencapai puncak
Mamusung : Penangkal
Manalu : Ditingkatkan
Manampiring : Membuat jalan
Manangkod : Menahan musuh
Manapa : Pertanyaan
Manarisip : Membetulkan
Manaroinsong: Sumber air
Manayang : Pergi jauh
Mandagi : Menghiasi bunga
Mandang : Melambung tinggi
Mandey : Pandai
Manebu : Dewa peninjau
Manese : Bertindak dahulu
Mangare : Minta dibujuk
Mangempis : Merendahkan diri
Mangindaan : Tahan uji
Mangkey : Angkat
Mangowal : Pemancung
Mangundap : Berbahaya
Manimporok : Ke puncak
Manopo : Bersama datuk (opo)
Manorek : Mengganggu
Mantik : Meneliti/menulis
Mantiri : Pembuat benda halus
Mantoauw : Nubuat
Manua : Negeri
Manurip : Menyisip
Manus : Taruhan
Mapaliey : Menakuti musuh
Maramis : Menggenapi
Marentek : Tukang besi
Maringka : Berkekuatan
Masie : Tumbuhan obat
Masinambau : Tujuan pasti
Masing : Bergaram
Masoko : Pokok
Matindas : Ramping
Maukar : Menjaga
Mawei : Pembimbing
Maweru : Pembaharu
Mawikere : Teladan
Mawuntu : Kedudukan tinggi
Mekel : Lindungi
Mema : Berbuat
Mende : Pemalu
Mendur : Berguntur
Mengko : Teka-teki
Mentang : Pemutus
Mentu : Rasa
Mesak : Pendesak
Mewengkang : Pembuka jalan
Mewoh : Lemah lembut
Mince : Main
Mincelungan : Main perisai
Minder : Menderu
Mingkid : Pemberi acuan/konsep
Mogot : Penebus
Mokalu : Bersaudara
Mokolensang : Berdiam diri
Mokorimban : Pemberani
Momongan : Pemilik
Momor : Persatuan yang baik
Momuat : Pengurus jamuan
Mondigir : Meratakan
Mondong : Menyembunyikan
Mondoringin : Meratakan jalan
Mondou : Berangkat pagi
Mongi : Kuat kekar
Mongilala : Pengusir musuh
Mongisidi : Saksi dan bukti
Mongkaren : Membongkar
Mongkau : Mencari emas
Mongkol : Mematung
Mongula : Pemohon berkat
Moniaga : Kebesaran
Moninca : Pembuah ramai
Moningka : Penambah tenaga
Moniung : Menangis kecil
Mononimbar : Suka memberi
Mononutu : Pekerja tekun
Montolalu : Pembagi tugas
Montong : Pembawa
Montung : Pengangkat
Motto : Jelas
Muaya : Berani
Mudeng : Berdengung jauh
Mukuan : Mempunyai buku
Mumek : Penyelidik
Mumu : Simpanan cukup
Mundung : Bernaung
Muntu : Gunung
Muntu untu : Gunung bersusun
Muntuan : Ke gunung
Musak : Didesak
Mussu : Penjaga setia
N
Nangka : Diangkat
Nangon : Diangkat
Nangoy : Dipikul
Naray : Jimat
Nayoan : Diberi berkat
Nelwan : Tempat terbang
Nender : Gerakan
Ngala : Dirintangi
Ngangi : Di hati
Ngantung : Ditimbulkan
Ngayouw : Dmajukan
Ngion : Diperoleh
O
Ogi : Goyang
Ogot : Hakimi
Ogotan : Kena dendam
Oleng : Pikulan
Oley : Teladan
Ombeng : Kelebihan
Ombu : Cetakan rupa
Ompi : Tertutuo
Ondang : Pedang
Onsu : Jimat
Opit : Jepitan
Oroh : Perselisihan
Otay : Bertawakal
P
Paat : Pengangkat
Pai : Besar
Paila : Cukup besar
Pakasi : Pemberian
Palangiten : Sinar matahari
Palar : Tapak tangan
Palenewen : Dibenamkan
Palenteng : Peniup
Palilingan : Nasehat baik
Palit : Bekas luka
Panambunan : Timbunan besar
Panda : Pinter
Pandean : Amat pandai
Pandelaki : Pemegang bibit
Pandey : Pinter, pandai
Pandi : Penghancur
Pandong : Tenaga kuat
Pangalila : Berlebihan
Pangau : Jauh kedalam
Pangemanan : Dipercaya
Pangila : Berlebihan
Pangkerego : Suara nyaring
Pangkey : Diangkat
Pantonuwu : Tegas
Pantouw : Penolong bijaksana
Parengkuan : Kepala jimat
Paruntu : Tempat ketinggian
Paseki : Pengikat
Pasla : Tepat tujuan
Pauner : Tengah
Pele : Jimat
Pelengkahu : Emas tulen
Pendang : Pengajar
Pepah : Lemah lembut
Pesik : Pancaran bara
Pesot : Cekatan
Piay : Biasa
Pinangkaan : Tempat yang tinggi
Pinantik : Ditulis
Pinaria : Hubungan erat
Pinontoan : Menunggu
Pioh : Cucu
Piri : Semua satu
Pitong : Memungut
Pitoy : Diikuti
Podung : Dijunjung
Pola : Pengajak
Poli : Tempat suci
Polii : Pelita
Polimpong : Didewakan
Politon : Gembira selalu
Poluakan : Air berkumpul
Pomantouw : Penubuat
Ponamon : Pengasih
Pondaag : Pendamai
Pongayouw : Penghulu perang
Ponggawa : Pemberani
Pongilatan : Berkilat
Pongoh : Berisi padat
Ponosingon : Terbang
Pontoan : Menunggu
Pontoan : Menunggu
Pontoh : Pendek
Pontororing : Bercahaya
Poraweouw : Penunjukan
Porayouw : Perenang
Porong : Tudung kepala
Posumah : Pembagi
Potu : Tekun
Poyouw : Yang diberikan
Pua : Buah
Pungus : Pengawas
Punuh : Orang terdahulu
Purukan : Punya kedudukan
Pusung : Penangkal serangan
Putong : Penyelidik
R
Raintung : Daun bergerigi
Rambi : Bunyi merdu
Rambing : Bunyi suara merdu
Rambitan : Tambahan bunyi
Rampangilei : Kembar bersih
Rampen : Kelebihan
Rampengan : Berkelebihan
Ransun : Bawang
Ranti : Pedang
Rantung : Terapung
Raranta : Naik tangga
Rares : Sehat
Rarun : Sudah tua
Rasu : Penyimpan
Ratag : Terlepas
Ratu : Batu jumat
Ratulangi : Jimat dari langit
Ratumbuisang: Batu berbintik
Ratuwalangaouw: Batu berantai
Ratuwalangon: Batu panjang
Ratuwandang : Batu merah
Rau : Jauh
Rauta : Dewata
Regar : Bebas
Rei : Bebas celaka
Rembang : Burung rawa
Rembet : Berpegang teguh
Rempas : Memasak
Rengku : Tundukan
Rengkuan : Ditunduki
Rengkung : Dihormati
Repi : Pemikir
Retor : Penghalang
Rimper : Potong rata
Rindengan : Bergerigi
Rindengan : Sama-sama
Rindo-rindo : Suara gemuruh
Robot : Lebih
Rogahang : Berkeringat
Rogi : Banyak bicara
Rolangon : Berantai
Rolos : Kepala
Rombot : Dilebihi
Rompas : Penyimpan rahasia
Rompis : Pekerja baik/rukun
Rondo : Lurus
Rondonuwu : Bicara lurus
Rooro : Penggerak
Rori : Dihormati
Rorimpandey : Sempurna
Roring : Kemuliaan
Rorintulus : Cahaya
Rosok : Tepat
Ruaw : Bulan purnama
Ruidengan : Bersama
Rumagit : Menyambar
Rumambi : Membunyikan
Rumampen : Jadi satu
Rumampuk : Memutuskan
Rumayar : Mengibarkan
Rumbay : Tidak perduli
Rumende : Mendekati
Rumengan : Sejaman
Rumenser : Tetesan air
Rumimpunu : Yang dimuka
Rumincap : Berhati baik
Rumokoy : Membangunkan
Rumpesak : Kedudukan
Runturambi : Kehormatan
S
Salangka : Benda persembahan
Salendu : Banyak ide
Sambouw : Bunga kayu
Sambuaga : Bunga kayu cempaka
Sambul : Berlimpah
Sambur : Melimpah
Samola : Membesar
Sangkaeng : Paras kecil
Sangkal : Satu paras
Sarapung : Perkasa
Saraun : Sepintas remaja
Sarayar : Buka jemuran
Sariowan : Pelancong
Sarundayang : Pengiring
Saul : Lengah
Seke : Perorangan
Seko : Sentakan
Sembel : Penuh
Sembung : Bunga
Semeke : Tertawa
Senduk : Senang
Sengke : Guling
Sengkey : Pengguling
Senouw : Cepat
Sepang : Cabang jalan
Sigar : Kaya
Sigarlaki : Kekayaan
Simbar : Terbuang
Simbawa : Banyak kemauan
Sinaulan : Penasehat
Singal : Perintang musuh
Singkoh : Dibatasi
Sinolungan : Memprakarsai
Sirang : Potongan
Siwu : Penghancur musuh
Siwy : Siulan
Solang : Pedang
Somba : Pelindung
Sompi : Penyimpan rahasia
Sompotan : Meluputkan
Sondakh : Pengawas
Soputan : Letusan
Sorongan : Bergeser
Suak : Kepala
Sualang : Karunia
Suatan : Pengharapan
Sumaiku : Panjang idenya
Sumakud : Menewaskan
Sumakul : Menewaskan
Sumangkud : Terikat
Sumanti : Mempergunakan
Sumarandak : Gemerincing
Sumarauw : Pendidik
Sumele : Pembatas
Sumendap : Menyinari
Sumesei : Pengawas
Sumilat : Mengangkat
Sumlang : Main pedang
Sumolang : Memainkan pedang
Sumual : Memiliki kelebihan
Sumuan : Mengesahkan
Sundah : Tidak menetap
Sungkudon : Buah persembahan
Suot : Puas
Supit : Menjepit musuh
Surentu : Banyak bicara
Suwu : Serbu
T
Taas : Kuat
Tairas : Terangkat dari dalam
Talumepa : Berjalan didaratan
Talumewo : Perusak
Tambahani : Senang bersih
Tambalean : Menuju Barat
Tambarici : Dibelakang
Tambariki : Dibelakang
Tambayong : Gemar kekayaan
Tambengi : Amat cepat
Tambingon : Keliling
Tamboto : Menghias kepala
Tambun : Timbun
Tambunan : Timbunan
Tambuntuan : Puncak tinggi
Tambuwun : Menandingi
Tamon : Disayangi
Tampa : Bunga
Tampanatu : Bunga api
Tampanguma : Bunga mekar
Tampemawa : Turun kelembah
Tampemawa : Turun kelembah
Tampenawas : Memotong daun
Tampi : Setia
Tampinongkol: Suka berkelahi
Tandayu : Pemuji
Tangka : Amat tinggi
Tangkere : Teladan
Tangkow : Nyanyian
Tangkudung : Perisai pelindung
Tangkulung : Perisai pelinding
Tanod : Tambu
Tanor : Tambur
Tanos : Teratur
Tarandung : Jalan
Taroreh : Diangkat
Taulu : Dijunjung
Tawas : Penawar mujarab
Tendean : Tempat berpijak
Tengges : Tempat memasak
Tenggor : Menghilang
Tengker : Bergemuruh
Terok : Pedagang keliling
Tidayoh : Senang dihormati
Tiendas : Berkurang
Tikoalu : Penakluk
Tikonuwu : Pandai bicara
Tilaar : Kerinduan
Timbuleng : Pemikul
Timpal : Persekutuan
Tinangon : Terangkat
Tindengen : Pemalu
Tintingon : Melambung
Tirayoh : Senang dihormati
Tiwa : Menaiki puncak
Tiwow : Berniat
Toalu : Didepan
Todar : Bertahan
Togas : Pantang surut
Tololiu : Penghambat
Tombeng : Secepat angin
Tombokan : Berkelebihan
Tombokan : Pemukul akhir
Tompodung : Dijunjung
Tompunu : Membuyarkan musuh
Tongkeles : Percepat
Tooi : Pengikut
Torar : Biasa matahari
Torek : Berkekurangan
Towo : Dari atas
Tuegeh : Tumpukan
Tuera : Perintah
Tulandi : Pemecah batu
Tular : Penasehat
Tulenan : Tetap tolong
Tulung : Pandai menolong
Tulus : Penengah
Tulusan : Menengahi
Tumanduk : Pelindung
Tumangkeng : Merombak
Tumatar : Kebiasaan
Tumbei : Berkat
Tumbelaka : Diberkati
Tumbol : Penopang
Tumbuan : Kaya
Tumembouw : Berteman
Tumengkol : Penahan
Tumewu : Melenyapkan
Tumilaar : Yang dirindukan
Tumilesar : Telentang
Tumimomor : Tempat yang baik
Tumiwa : Ingatan
Tumiwang : Mengingat
Tumober : Hadiah
Tumondo : Tujuan pasti
Tumonggor : Disiapkan
Tumundo : Pembawa terang
Tumurang : Pemberi bibit
Tumuyu : Yang dituju
Tunas : Asli
Tundalangi : Tatapan dari langit
Tungka : Terangkat
Turang : Menopang
Turangan : Berkelebihan
Tuwaidan : Lengkap
Tuyu : Penunjuk
Tuyuwale : Menuju rumah
U
Uguy : Pembawa rejeki
Ukus : Kurang gemuk
Ulaan : Ditakuti
Umbas : Kuat bersih
Umboh : Penolak bahaya
Umpel : Menyenangkan
Undap : Cahaya sinar
Unsulangi : Diatas
Untu : Gunung
W
Waani : Pahlawan
Wagei : Tertarik
Wagiu : Cantik/rupawan
Waha : Bara api
Wahon : Moga-moga
Wakari : Teman serumah
Wala : Cahaya
Walalangi : Cahaya dari langit
Walanda : Cahaya berlalu
Walandouw : Cahaya siang
Walangitan : Cahaya kilat
Walean : Komplek rumah
Walebangko : Rumah besar
Walelang : Rumah tinggi
Waleleng : Rumah tersendiri
Walian : Dukun
Walintukan : Taufan
Waluyan : Lewat
Wanei : Prajurit
Wangania : Buat sekarang
Wangko : Besar
Wantah : Patokan
Wantania : Patokan tetap
Wantasen : Yang jadi patokan
Wariki : Pendidik
Watah : Berani
Watti : Nubut
Watugigir : Batu licin
Watuna : Biji bersih
Watung : Timbul terus
Watupongoh : Teguh
Waturandang : Batu merah
Watuseke : Berani
Wauran : Cabut pilihan
Wawoh : Ketinggian
Wawointama : Cita-cita tinggi
Wawolangi : Di ketinggian
Wawolumaya : Diatas puncak
Waworuntu : Diatas gunung
Weku : Penasehat
Welong : Kurang daya
Welong : Pemikul
Wenas : Penyembuh
Wenur : Persembahan
Weol : Penasehat
Wetik : Berperan
Wilar : Pembuka
Winerungan : Menghiasi
Winokan : Men coba
Woimbon : Bercahaya
Wokas : Penyelidik
Wola : Cahaya
Wondal : Jimat
Wongkar : Membangun
Wonok : Peruntuk
Wonte : Kuat teguh
Wooy : Hujan rahmat
Worang : Kuat ikatan
Worotikan : Pancarana api
Wotulo : Pembersih
Wowilang : Pendorong
Wowor : Obat kesohor
Wuisan : Pengusir
Wuisang : Mengusir
Wulur : Puncak
Wungkana : Gelang jimat
Wungow : Bicara seenaknya
Wuntu : Gunung
Wurangian : Pemarah
Wuwung : Kelebihan
Wuwungan : Diatas atap

Iklan
Komentar
 1. theodora berkata:

  aku mencari daftar marga-marga orang makasar dan manado…… kok penjelasannya lainnya…. malah pengertian marga…. tolong kasih aku daftar nama marga orang manado dan makassar …….. soalnya aku mau cari sisilah keluargaku…… terimakasih,….. dan jangan lupa arti tiyap marga ya……. makasih…. bls

  • annsilva berkata:

   Waduh theodora..
   kalo marga manado infonya ya cuman segini yang aq bisa
   kalo marga makassar nggak tahu sama sekali
   maaf nda bisa membantu lebih banyak
   maklum aq cuman bloger, bukan seach engine… hehehehehe (^___^)V

  • ade berkata:

   Dengan hormat.

   ini bagus skali kalo mo tanya misalnya fam pe asal/darimana ditampilkan apakah boleh?

   terima kasih

   • Seiri Hanako berkata:

    terima kasih atas perhatiannya yaa

    sebenarnya sangai ingin menampilkan asal muasal fam/marga yang ada
    namun saya mengalami kekurangan informasi tersebut
    jadi kalau ada yang memiliki informasi tentang asal muasal fam/marga orang Manado mohon di informasikan
    terima kasih

 2. Herdian Winardi Febria berkata:

  Mbak Ann Silva, saya mau nanya. Gimana dengan marga-marga orang Manado yang berbau Eropa, seperti Lefrand, Durand, Van Diest, Aruperes, Cornelez, Dirk, Enoch, Hermanus, Voerman, Voges, Van Duim, dll, apa memang mereka itu keturunan Eropa? Trima kasih atas jawabannya.

  • Seiri Hanako berkata:

   Setahu saya kalo marga yang demikina memang nggak asli minahasa
   Minahasa (suku asli manado) itu memang ada campuran dengan Belanda, Portugis, Jepang n Yahudi..
   tapi marga-marga yang berbau Eropa memang dari Eropa
   rata-rata punya keluarga jauh di Belanda ato Portugis

 3. christoffol kusen berkata:

  saya bangga dengan daftar nama marga” menado..
  saya mewakili dari marga kusen ingin menyampaikan hidup terus keluarga tondano..

 4. Jimmy Tuerah berkata:

  kok marga aku gag ada ya ????
  bingung ..
  Yg ada Tuera , sedangkan aku Tuerah ,,
  hhee,,

 5. ooo… baru qt tau skrg qt pe arti fam,,, thnx yauw

 6. Putra Anaconda berkata:

  Tumpang nulis dikit ya,,,aq bkan orng manado tp punya teman orng manado marga nya Tjan tp di tulisan di atas ga ada,,apa ada perbedaan menurut wilayah kab di manado,,,trima maksih ^_^

 7. andris wilson pangkey berkata:

  kalau wa fam pangkey… katanya papi nama aku dari fam fam nenek moyang wa… andris wilson pangkey..
  boleh ga cari tau silsilah nenek moyang wa…. wa pengen tau sejarah fam wa.. dan asal usul nama wa..

  • Seiri Hanako berkata:

   btw ‘wa’ itu apa kang?

   umhh kalo mo jawab ngana pe pertanyaan
   ya wajarlah kalo torang pe fam dari nenek moyang
   karna kalo fam bukan dari nenek moyang berarti bukang fam itu dia

   eh maar kalo ngana mo suruh pa kita mo cari akang tu ngana pe nenek moyang pe sejarah,
   kita nyanda mangaku mo kerja ityu.. maaf beribu maaf…
   lebeh bae cari tahu sandiri jo
   kita ley cuma da posting apa yg kita tahu tentang arti fam-fam orang Minahasa
   sedangkan kalo silsilah masing2 klan silahkan cari sendiri
   coz kita ley lagi cari kita pe fam pe sejarah
   jadi maaf kalo nda bisa bantu pa ”wa” neh
   hehehehehehehe

 8. Alin berkata:

  Mbak, mau nanya….Aku ada temen orang jawa, nikah sama orang Manadao. Nah sekarang, nama dia ditambahanin dengan nama Fam suami nya.

  nama temen ku Rosiana Mardhatillah, nah sekarang di belakang nama nya itu ditambahin nama Fam suami nya, jadi Rosiana Mardatillah Watulo.

  Seperti ini sah gak ya?

 9. Risu berkata:

  kak seiri.. mantap nieh postingannya. qt jd tau qt p tman2 p arti fam. hohoho. makase banyak nh kak. btw, miss u my sister.. ^^

 10. Erick Samuel Angkuw berkata:

  Kita Erick Samuel Angkuw di Bogor. Kita pe papa bilang klo Angkuw deng Angkouw itu sama. Klo di Manado msh pke Angkouw, maar di Jawa so jd Angkuw. Kita pe Opa Tua (Thomas Angkuw) dari Lilang, maar kita pe Oma Tua (Constance Sumampouw) dari Tonsea.

 11. Leonardo olbaz berkata:

  Saya ingin mncari kluarga sya dri sbela ibu.ibu org mndo dri sku fam paila.gk prna ktmu.ibu sya lusia paila,anak prtama dri daniel paila+marrisa dri fam mamahit.mama terpisa dri kluarga n adikakax smnjak perang permesta.sya bsarx d mlaysa.tlg hbungi sya d no 60165878775.mkasi sblumx

 12. Luther = Uthe berkata:

  @anit: kenalkan… sy adalah Luther “Terbit” —> kurang H

  😀

 13. Nova berkata:

  Bgs bgt nich….tp kq Marga ku g ada ya ? Padahal di Kiawa bnyk bgt tuch……bs dibantu g ya????

 14. feri berkata:

  setelah sekian lama br saya tau arti fam…. bagus jg ternyata….makashi ya infonya..

 15. allen berkata:

  mo tanya bole?? tape fam Christoffel, kita orang minahasa le.?? ato.?? mkase seblumnya..
  Tuhan Yesus memberkati 🙂

  • Seiri Hanako berkata:

   umh.. selama allen pe ortu ada fam Minahasa, jadi bisa saja Allen itu orang Minahasa
   soal fam yg ‘tidak terdaftar’ (rupa kita pe fam) dari informasi yg kita terima dari sumber yg bisa dipercaya,
   itu berarti Allen nyanda asli skali Minahasa
   maar ada campuran ‘barang impor’
   orang Minahasa juga banyak yg kawin campur dengan bangsa Portugis n Belanda
   jadi silahkan ditelusuri lanjut dari mana ‘Christoffel’nya
   karena pasti dari benua lain yg dapa import ke Minahasa
   (^__^)

 16. kiki berkata:

  saya maw tanya tentang fam loho dan medo,katanya ini fam tertinggi d sulawesi…bener ga?

  • Seiri Hanako berkata:

   waduh Kiki,
   di Minahasa itu nggak menganut sistem kerajaan
   mana ada yg jadi raja ato bangsawan di Minahasa?
   semuanya sama, semuanya raja di klan masing2
   jadi satu dengan yang lainnya nggak ada yg lebih tinggi dari yang lain
   jadi kalo ada yg ngaku fam tertentu adalah fam yg tertinggi
   saya sangsi…
   🙂

 17. aimar berkata:

  misal pakai 2 fam bagaimana ka ?? contoh nama ANGELINA TANIA SENDUK RANTUNG

  • Seiri Hanako berkata:

   penyebutan nama keluarga biasanya bimarga
   jadi marga suami diikuti marga istri
   namun kalo menyebutkan pribadi biasanya disebutkan saja satu marga; marga ayah.
   jika dalam suatu kasus di mana pihak keluarga wanita yang akan nikah tidak mempunyai anak laki-laki untuk mewarisi marga tertentu, biasanya di buat marga yang baru dengan cara menyatukan marga keduapihak keluarga.
   contohnya Runtulalo; berasal dari gabungan marga Runtu dan Lalo
   namun penulisannya tidak dipisah, jadi merupakan suatu marga yang tunggal.
   jika seperti kasus di atas biasanya, pertama: marga yang pertama disebutkan telah menjadi ‘nama’ saja.
   jadi kalo ANGELINA TANIA SENDUK RANTUNG, maka marga si Angelina adalah Rantung.. sedangkan Senduk menjadi namanya yang ke-3.
   kedua kadangkala ada juga yang menulis demikian dengan maksud mencantumkan marga suami dan dirinya.. Jadi di sini maksudnya Senduk adalah marga suami n Rantung adalah marga istri, namun
   hal yg kedua ini sebenarnya tidak benar.
   karena yang namanya sudah jadi istri, seharusnya menghilangkan marga sendiri ato menjadikan marganya sebagai nama terakhir (bukan nama belakang)
   trimss
   🙂

   • dwi berkata:

    marga opa saya tak ada ?
    nama opa saya George Charles Ruus, nama mami saya Bertynalia Puspita Ruus .
    Ruus te ada ?

   • Seiri Hanako berkata:

    nah itulah..
    ini postingan masih banyak kekurangan
    jadi kalo ada informasi
    silahkan di share di sini
    trimss

    Happy New Year 🙂

   • Rian Chenny Lumowa berkata:

    Klo githu… Mamaq nmax jdi Marche Leiche Sangkay Lumowa..?? (Sangkay margax mama jdi nma ketigax mama…trz di ikuti marga papa Lumowa)..???bener g sich…??
    ..
    Oh yach…satu lagi…!
    Emang orang asli minahasa itu suka pake nama yank ada kata “che” yach…?? Soalx keluargax mama smwa smpe anak cucu pasti nmax mengandunk unsur itu…di namaq ajha ada..”Chenny”…awalx aq pikir nma itu dri darah tionghoa “Chen”…!?aq jdi bingunk klo ada yank nanya kq aq…keturunan tionghoa yach…!??
    Klo ada informasix di bls yach…!
    Makasih…! GBU…

   • Seiri Hanako berkata:

    yang pertama boleh-boleh saja
    tapi lebih enak paki nama papa saja

    yg kedua
    nyanda seperti itu
    cuman kebetulan saja ngana pe keluarga suka pake “che/n”
    hehehe

 18. SALA KNAL KA KT DR KUMAAT KT PE MAMA WOWOR BOLEH NDAH DIBANTU SADIKI ND DIPOSTING LG KLO AD KT PE MARGA KT BLM MNGRTI KT PE KTURURUNA DR SAPA? KRNA KT LAHIR ND TINGGAL D JKRTA TP KT DAH PERNA PULANG 2X… MKSIH KA Y

  • Seiri Hanako berkata:

   salam kenal juga, JIM
   umh kita pe info cuma yang spt di atas tentang arti-arti marga Minahasa
   ini memang masih banyak kekurangannya

   kalo asal-usul marga kita belum punya informasi
   mungkin bisa ditanyakan ke orang2 tua
   trimss

   Happy New Year

   🙂

 19. aimar berkata:

  terima kasih untuk jawabannya kaka..

  kalo boleh tanya lagi, dilihat dari nama ANGELINA TANIA SENDUK RANTUNG ,, apakah di sebut sudah menikah atau belum ? dan apakah boleh memakai marga bila belum menikah?

  terima kasih sebelumnya kaka..

 20. aimar berkata:

  maaf’ kesalahan untuk pertanyaan kedua, ka..

  apakah boleh memakai 2 marga bila belum menikah ?

  • Seiri Hanako berkata:

   boleh2 aja asal orang tua setuju karena marga yang satu akan berubah statusnya menjadi “nama” saja n bukan sebagai ‘marga’ lagi
   maar baku ator bae2 deng papa mama neh kalo mau ^^

   🙂

 21. Luther berkata:

  Anit….
  jq kita pe nama jadi Luther Terbit dang????
  wkwkwkwkw………..

  😀

 22. rizka berkata:

  saya mencari keluarga saya, orang tua saya keturunan dari datuk merdeka keluarga raseke.
  kalo ada yang tau tlng ya….
  chie_rhizka@yahoo.com

  • Seiri Hanako berkata:

   okay,
   bagi yang mengetahui silahkan menghubungi Rizka 🙂

   semoga cepat ketemu yaa

  • Bymo berkata:

   Klo untuk sebutan Datuk berarti keturunan kerajaan akan tetapi untuk di Sulawesi Utara hanya ada 2 keturunan kerajaan, yaitu di Sangihe Talaud (‘Sanger’ sebutan orang minahasa) dan Bolaang Mongondow (Bolmong), Silakan Rizka menggetahuinya dari orang kedua daerah tersebut untuk Marga “RASEKE”

   Salam Kenal…, 🙂

 23. eL berkata:

  salam kenal mba ann, q mau nanya ni??
  ada ga yg nama marga sonda?? yg pake marga itu keluarga apa kira2???
  arti kata marga sonda itu apa???
  maaf ya mba klo bnayk tanya..
  hehehee…….

  • Seiri Hanako berkata:

   kayaknya yang si maksud adalah SONDAKH

   yangpake marga itu yaa keluarga Manado/Minahasa yang baik-baiklah (itukah maksud pertanyaannya?)

   artinya “pengawas”

   nggak apa2 banyak bertanya buat mengembangkan materi ini

   trimss

   🙂

 24. Valdy berkata:

  Kiapa dang fam Runtu nda ada?so cari2 di google mar blom ketemu.Kita pe fam Runtu

 25. Valdy berkata:

  kiapa dang fam Runtu nyanda ada?Kita so cari2 di google mar blom ketemu.Kita pe fam Runtu

 26. achmad marendes berkata:

  maaf bisa tau sumber dari mana?
  apakah ini marga semua suku di minahasa termasuk bantik?
  ada info tentang marga per suku/daerah di minahasa?

  thanks

  • Seiri Hanako berkata:

   ini sudah dari berbagai sumber n sangat tidak lengkap
   maaf kalo suku bantik tidak dihitung oleh penulis juga suku sanger
   ini juga nggak lengkap dari suku2 di Minahasa..
   kalo bisa membantu silahkan beri masukan.. 🙂

 27. ebhy warokka berkata:

  Koq….? Marga Warokka Ngga Ada Artinya?

 28. Ratman Boomen berkata:

  Mau tanya, kalau seorang istri bernama Maria Gimon, lalu menikah dengan Frans Lembong, apakah nama istri tersebut menjadi Maria Lembong Gimon? nama suaminya berada di tengah namanya dan nama fam-nya?

  saya sangat menunggu jawabannya, krn nama2 tersebut rencananya mau saya paki utk menulis cerita. terima kasih.

 29. cindy rahel berkata:

  rumengan = sejaman

  mksud na sejaman apa ya????,,, 🙂

 30. hai kak slm kenal;) makash ya for daftr marga+arti.kalo kita pe oma dari mami yg marga li,tapi kita pe opa moningka,tmbhn kita moningka dari tondano.kalo ada yg fam moningka tlng kontak ta pe mail elmar_rhenh@yahoo.com en buat kk sukses,semngt trus en Gbu.salm kenal ya buat tmn2 yg lain;)

 31. alfa dotulong berkata:

  akhrnx qt so tau ap arti dri qt p’fam dotulong(pahlawan besar),..
  klau silsilah keluarga dotulong dank??
  slx qt keturunan ke 9 dri xaverius dotulong.
  trims n gbu

  • Rian Lumowa berkata:

   Ada info nich…yank oma ja bilank…Dotulong itu marga Tonaas…!
   Ada salah satu desa di daerah kakas atw sekitarx githu(klo ada yank tw di konfirm yach) yank pendirinya itu bermarga Dotulong…!
   nma kampungnya Rinondor (klo g salah)
   ..
   itu yank oma ja carita… soalnya qta pe Oma Sance Dotulong…!org Kakas Kaweng…!
   salam kenal….!

 32. Fandi Febrian Tumbol berkata:

  wah, saya baru tau kalo tumbol artinya “penopang”, tapi maksudnya penopang itu gimana sih????

 33. yohana berkata:

  kok darenoh ga ada ya???

  • Seiri Hanako berkata:

   umhhhh
   sound strange, Bro
   I’m sorry I don’t have any information about your family’s name

   • Rian Lumowa berkata:

    ..klo tombulu bilang…biasanya..klo ada sesuatu yang di gigit tikus…itu “tikus DaRenoh” kurang lebih artinya…tikus ada gigit…soooo darenoh…mungkin hmmm…apa yach…!?? Klo bahasa laeng dunk…ada stow…!??
    ..no hard feelling okey…just an information…

 34. swndy berkata:

  klo fam dirk dr mna?

 35. moddy berkata:

  tanya: perasaan, yang kita tau itu fam MONGISIDI, itu fam orang bantik..????
  soalnya pahlawan nasional ROBERT WOLTER MONGISIDI asli bantik malalayang…
  maaf klo salah.. makaseh..

 36. moddy pinontoan berkata:

  tolong koreksi klo salah..
  kita kira itu fam MONGISIDI asli bantik..???
  thanks..

 37. boyke berkata:

  Apa ada perbedaan antara Lenzun dengan Lensun ?
  Makasih non informasinya..

 38. mark berkata:

  Aku asal minahasa asli …
  tpi marga aku ngk terdaftar ya …
  marga ku Ante ..

  Thanks ..
  Gbu.

 39. Jilbert Kaat berkata:

  Thank’s ne buat info arti fam ta pe keluarga . . .

 40. Jilbert Kaat berkata:

  Hidup Massie.
  Hidup Kaat.
  Hidup Damongilala.
  Hidup Rotulung.
  MY FAMILY.
  SLM KENAL YAHHH.

 41. boy richardo berkata:

  kalo gontha itu fam bantik apa fam minahasa yah?

 42. franco berkata:

  kok fam rumbayan nggak ada asli tondano ini..

 43. iya berkata:

  baru kita tauh nie arti fam

 44. keith nelwan berkata:

  fam “KANDOU” ada tapi kok fam oma aku “KANDOUW” kok ga ada…..???

 45. Rezky Mait berkata:

  bro, kyp nda ada fam wajong dunk ???

 46. Rezky Mait berkata:

  bro, knp gk ada fam wajong ?? di balas yah, kalo ada itu p fam p arti..
  thx Gbu*

 47. jonathan berkata:

  Salam kenal
  Saya dri medan mau cari papi saya namanya tony gerson sarundayang,terpisah sejak 26 tahun, bagi yg mengenal atau tau infonya tlng hub.saya di 085761296668 jonathan.thank’s

 48. cheryl berkata:

  kaka… sy kehilangan jejak sohib sy, kangen bgt terakhir denger dia di manado sy ga tau alamatnya & no tlp jg hilang. tdnya dia kerja dijkt tp pd thn 2004 dia pulang ke manado namanya hanny sony moninca, sy mau cari tahu keberadaan dia gmn ya caranya?

 49. michael r rumende berkata:

  wah informasi yg sangat mantabbb… jadi pengen caritau lebih dalam lg silsilah keluarga ni hehehehehe thanks ya infonya

 50. Aidaa Heriyantii berkata:

  mbk, sya dr fam wooy..
  sya pgn nyri kluarg dr ayah sy d manado, apa melalui FAM bs mbk??

 51. Aidaa Heriyantii berkata:

  saya dari FAM wooymbak, saya ingin mencari keluarga saya di manado..
  apakah saya bisa bertemu dengan mereka melalui FAM saya ini mbak???

 52. alfrad aruperes berkata:

  kk kox marga aruperes gx ada di daftar…

 53. kk kox marga aruperes gx ada di daftar……

 54. Jeffrey Warongan berkata:

  marga saya kok tidak ada ya?
  saya marga WARONGAN

  tolong infonya….

 55. obeddanielben berkata:

  Haloo!!!
  saya cuman mu tanya ni, saya punya papa itu campur ternate-sangir.. fam dri ternate(opa) itu ‘levara’, n dari sangirnya(oma) ‘mei’, trus mama itu manado, famnya ‘putong’

  kal mnurut tradisi org timur, boleh nda ya pake fam dari oma, mei.. buat keturunan kita nanti(anak-anak).. papa crita fam ‘mei’ itu so sdkit orang2nya..

  kalo campur2 fam bagini, bingong pakita ee,,,

  • Seiri Hanako berkata:

   sele kita ley bingo da baca ngana pe komentar ini
   hadohhhh
   maar kalo masalah mo melestarikan marga yang so jadi barang langka silahkan
   pertama baku ator bae2 deng keluarga besar
   jangan sampe di kemudian hari jadi masalah kong menyesal kemudian tak ad gunanya
   abis itu silahkan menghubungi pencatatan sipil for pendaftaran fam
   makaseh

   🙂

 56. lucky berkata:

  kalo kuhon artinya apa ya??
  yang ada di daftar kupon,,,apa salah ketik akte jg??

  tq..

 57. chynka berkata:

  gogani ko nda ada eh ?

 58. tina berkata:

  ajarin bahasa mando donk .
  saya bukan orang manado tapi saya tertarik .

 59. andre berkata:

  sya fam putong tapi di fb kok di filipina juga banyak banget fam putong, waktu saya tinggal di as juga ketemu orang filipina dipikir sama kayak mereka… malah ngomong tagalog …

  • Seiri Hanako berkata:

   wah seru banget yaaa kalo marga anda juga ada mirip-miripnya di negara tetangga
   namun sayang, saya tidak bisa memberi informasi di luar pengertian marga Orang Manado
   kalau memang ada yang memakai marga anda di Filipina, coba saja bikin riset apakah ada kesamaan antara marga Putong di Filipina dengan di Manado

 60. Anggun berkata:

  aku mencari daftar marga-marga orang makasar dan manado…… kok penjelasannya lain ya. malah pengertian marga…. tolong kasih aku daftar nama marga orang manado dan makassar …….. soalnya aku mau cari sisilah keluargaku
  Terima kasih

  • Seiri Hanako berkata:

   maaf saya tidak bisa kasih daftar marga orang Manado sekalian dengan marga orang Makassar
   mungkin Anggun bisa menghubungi Dinas Kependudukan untuk lebih jelasnya
   karena informasi yang saya bagikan ini adalah mengenai pengertian marga orang Manado saja
   terima kasih
   🙂

 61. grace berkata:

  kok fam onibala gak ada sih???
  sya mau tau dong arti onibala apa yah???

 62. hilda anggraini berkata:

  Kak anssilva saya mau tanya. Saya punya seorang ayah yg bernama jimmy rogi. Fam dia rogi dan di manado itu orang yg berfam rogi biasanya saya denger2 sih nama daerahnya air mendidih apakah benar ada dimanado? Dan didaerah itu ada kah orang yg punya usaha kebun cengkeh? Terima kasih. Tolong dibalas. Saya moho bantuannya. Karna ini sangat penting sekali buat saya. Karna sudah 10th terakhir saya mencari keberadaan ayah kandung saya. Barangkali dengan bantuan dari kak anssilva saya bisa diberi peluar untuk bertemu ayah kandung saya lagi. Terima kasih sebelumnya kak anssilva.

  • Seiri Hanako berkata:

   fam Rogi dari daerah Airmadidi (bukan Air Mendidih hahahahahahah)
   ata-rata orang Minahasa emang punya perkebunan cengkeh
   saya cuman bisa kasih info segini
   semoga capat ketemu dengan ayah kandungnya yaaaaa

 63. ratna susan berkata:

  saya bangga mempuyai marga tumbui

 64. Yeremia C. Kuntag berkata:

  Hai,,salam kenal..
  Saya Yeremia C. Kuntag, papa saya marga Kuntag tapi mama orang Jawa..
  Kalo boleh saya bertanya, marga Kuntag juga marga minahasa kan? saya minta penjelasan tentang marga Kuntag dong..
  saya belum banyak mengerti tentang marga saya
  sudah dari lahir saya tinggal di Jakarta dan tidak pernah diajak ke Sulawesi Utara..
  jadi kurang ngerti soal marga orang manado dan adat istiadatnya.. udah nanya sama sama papa tapi tetap aja gak ngerti 😛
  trimakasih

  • Ryan Tamboto berkata:

   yang qta tau Kuntag berasal dari “Quintaq” aseli orang portugis. kaweng deng oma asal warembungan… karna Quintaq susah mo cumu jadi dorang beking lebe manado jadi KUNTAG… itu qta pe mama da bilang karna mama fan KUNTAG le… jadi asal fam KUNTAG itu dari Warembungan…

 65. Sharon Carissa berkata:

  Saya bukan orang manado tapi saya penasaran dengan 2 orang teman manado saya yang bermarga Desideratus dan Unu, apakah 2 marga tersebut marga asli manado atau bukan? Karena tidak ada di dalam list yang anda buat, terima kasih

 66. biar jo, yang penting angkouw pe arti ke emasan..
  klo ke kuningan… ado so tai itu…

 67. Aprilia Tumigolung berkata:

  kalo Tumigolung dang ??

 68. donny berkata:

  salam kenal dang..kita pengin tanya kita pe fam,,rarumangkay artinya??trmksh dang

 69. vin berkata:

  Lucu ya gw baru tau ada fam bokong (maaf ya gw cuma kaget) hehe..”

  Oh ya gw mau nanya fam saerang ama sumampouw kok gk ada sih, tlong dong klo fam saerang itu artinya apa ya??gw penasaran ni

 70. Gika kartika berkata:

  Saya bkn org manado, tapi saya punya teman yg marga’a lukow.
  Tapi kok diatas gaada marga lukow yyaw ?

 71. David Theo Oscar kosakoy berkata:

  kalo kosakoy ? kita pe papa kosakoy depe fam.

 72. Lucky Pangau berkata:

  Catatan nya bagus, sangat berguna …
  teruslah berkarya… trims

 73. Jamal Tombingi berkata:

  aku orang malaysia..arwah ayah orang manado…nama fam kami Tombingi….tolong infonya

 74. sekarang kita baru tau kalo kita p fam p arti itu ”PENYIMPAN RAHASIA”

  Makase banyak for infonya ka….

 75. Thomas AK berkata:

  boleh batanya sadiki…
  1. apa semua fam so update (pembaharuan)?
  2. bgm dg fam2 borgo (pendatang), dari mana saja dorang brasal?
  salam patokaan… terima kasih..

 76. jason berkata:

  hi saudara blogger mw nanya nih tadi aku baca ada marga tambun,tambunan sama limbong.
  setau aku bukannya itu marganya org batak? thx 🙂

 77. andika liauw wolang berkata:

  Gan, ane keturunan Wolang gan .. kok ga ada di list namanya situ ya, kampung ane di Amurang gan …nama fam ane Wolang gan … kita p orang sama manadonya gan … itu artinya apa ya gan ..?

 78. mori berkata:

  marga sumampouw ga ada ya?

 79. Halo kakak yg cantik.. 🙂
  Fam’ku Masaling, opa asal Sangir. Kemaren nyoba ketik di search engine Masaling, yg nongol Masaling Philipine. Di post’an kakak juga gak ada Masaling. Jadi penasaran, jangan2 Masaling emang dari Filipina. Apa ada kemungkinan kak? Atau Masaling itu beneran asal Manado?
  Thank’s.
  🙂

 80. Andrea Rimbing berkata:

  ka annsilva..qt mo tnya dank
  qt pe fam yg qt tau rimbing,,mar kypa ta tulis dstu rambing dank ?

  kong stu lg,,qt p papa litow konk mama rimbing,,qt iko mana dank ??

  • Seiri Hanako berkata:

   ada rambing n ada rimbing say
   maar karna agak terbatas jadi kk nda cantumkan soalnya kalo kk nentau depe arti nantinya kan aneh heheh

   iko papa noh tantu
   kan org minahasa pake garis patrialis artinya pake pap pe marga
   maar kalo ada masalah lain sampe so pake mama pe fam, apalagi so tulis di akte, memang agak susah noh

 81. dolox berkata:

  hay seiri..
  mau tanya sedikit..
  ada gk nama marga tangkawarauw/tangkawarow di manado??
  terimakasi

 82. Jimmy Sumakul berkata:

  seru juga dapet info ini…secara saya ini orang manado yang belum pernah ke manado karena sejak lahir tinggal di jawa barat…thanks info nya..”menewaskan”

 83. Ryan Rori berkata:

  WAW……
  Mantapmantap……
  makase 4 dp info…..

 84. christoffel kowaas-semarang berkata:

  horeee…setelah 41 tahun,baru tau saya arti nama kowaas…thanks ya..Gbu

 85. kalo Makaduro dg ?
  tpe maitu dpe fam makaduro,,mar nyd ada itu diatas….bgmn kg, apa mkduro bkg fam mndo bgitu..

 86. maaf mau bertanya,, nama aku Erga nominda sarempa
  sekarang aku tinggal di garut -jawa barat
  kakak apakah ada yang bermarga sarempa,,soalnya aku mau nyari silsilah keluarga ibu aku di manado
  trm ksh kakak
  bls

 87. aidaa93 berkata:

  mba…. saya punya keluarga di manado. tapi saya belum pernah bertemu dengan mereka.. karena waktu itu saya masih kecil. sekarang saya penasaran sekali dengan keadaan mereka. Apa melalui Fam saya bisa mengetahui keluarga saya itu mba?? mohon sarannya mba..

  • Seiri Hanako berkata:

   kalo mau tahu keadaan keluarga lewat marga itu hanya salah satu opsi saja
   maklumlah di indonesia ini informasi online silsilah keluarga belum ada
   jadi mendingan kalo mao cari tahu ttg keluarga, datang saja ke Manado, lacak daerah asal dan cari tahu
   well, harus siapkan mental dan finansial yg cukup untuk itu
   makasih

 88. Yerry Tambayong berkata:

  Hahaha… Ternyata qt pe fam p arti gemar kekayaan… Memang btul sto no, soalnya ni sodara2 nda abis bklae cuma lntaran harta…
  Btw di fb qt pake nama yerry tambayong pantolaeng,,, tambayong qt p papa, trus yg pantolaeng qt p mama,, ehh qt p tanta b protes, dia marah2 dia blng kata nmble ja taru bgtu,, yang ja se gabung bgtu cuma boleh papa dgn mama yg pake, kalo anak2 nmble… Btul itu? Dpe alasan yg jelas apa??

  • Seiri Hanako berkata:

   harusnya jago cari kekayaan yaa bukan cuma bakalae gara2 harta hahahaha

   h\umh emang siy kalo anak2 tidak boleh pake marga ibu.. tidak menghargai ayah kalo nama fam digabung begitu..
   pamali sebenarnya

 89. lady berkata:

  waduhh,,,kiapa kasiang qta pe FAM dia pe arti bahaya noh,,,,hahahahaha butul jo itu nah,,,,?

 90. lady berkata:

  mau nanya apa bener marga KEINCEM artinya Penyimpan Rahasia,,,??

 91. sabrang berkata:

  aritikelnya informatif… Apakah marga “PUtong” ada keturunan yahudi manado…? tolong share yah..? lagi butuh nih…

 92. friska berkata:

  kok Rumopa gak ada ya? arti dari fam Rumopa apa?

 93. Bella Mokalu berkata:

  Kak , kalo marga mokalu , asli mana ?

 94. Ester Antou berkata:

  Akhirx qt so tau qt p fam p arti
  antou= nama kembang…
  Thx nehc kak ntu info,, klo sejarah fam antou dunk kak??

 95. Troy S. Nangoy berkata:

  makase so kase info soal marga” kalo seiri hanako fam apa dang? ada nda blog tentang silsilah marga” yang ada ta baku kaweng… kage basudara torang” ini… 🙂

 96. Rein berkata:

  wow thanks akhirnya saya tahu arti kata Tulandi fam sendiri

 97. FERI A. NGAJOW berkata:

  Bolehkah saya tahu sumber pustaka atau keterangan arti nama/marga Minahasa yang dimuat disini ?
  Beberapa tulisan serupa yang pernah saya baca baik di internet maupun di buku-buku nama marga isteri saya tidak pernah dicantumkan. Marganya : “PANUNGKELAN” . Ini nama asli Minahasa, kebanyakan tinggal di daerah Kakas.
  Terima kasih.

  • Seiri Hanako berkata:

   bisa jadi fam istri anda itu fam yg jarang dan karena sistem patrilinialis jd mungkin kebanyakan fam tersebut cenderung hilang dari peredaran 🙂
   kalo artinya anda tahu, saya bisa cantumkan di tulisan ini

   terima kasih

 98. rury berkata:

  opa saya orang manado, tp kok marga nya gak ada di daftar yah???

 99. farley berkata:

  sya sku manado fam SULANGI. kok gk ada di ats ?

 100. farley berkata:

  sya punya teman di tondano fam nya WANTALANGI kok gk ada di ats ???

 101. persiana berkata:

  fam angkouw apa sama dengan angouw?
  soalnya saya baca di batu nisan sepupu kakek saya angouw,,,,dan memang beliau berasal dr manado.
  trim’s

 102. amelia berkata:

  kalau marga/fam Retek artinya apa ya kak?
  Thanks

 103. btw,
  knpa fam walukow.. gg ada trdaftar ya di dalam artinya???
  thx!

 104. veliriamandagi berkata:

  Maaf kk…
  Qt mo tnya..
  Klo fam walukow artinya apa ya.
  Mksi.
  JBU.
  😉

 105. reyjef berkata:

  kalo marga walangare apa artinya ?

 106. Bymo berkata:

  Ijin Copas and share in Facebook plus Twitter…

  Salam Kenal. Thx 😉

 107. Fallentino berkata:

  @::..
  kok Moningkey sama sumampouw gk ada. . . . .?

 108. kristof berkata:

  aww kpa ruata nda ada dnk??

 109. cmn info neh..qt pe mama pe marga Pelenkahu maar byk yg slh tls jdnya Pelengkahu da ta tambah akg huruf “G” rupa di blog ini noh 🙂 jd yg sbnrnya itu Pelenkahu tanpa “G” bgtupun dgn fam Marinka, srg slh tls jdnya Maringka pdhl itu cra baca bkn cra tls rpa bank kan cra bcanya bang bkn banka hmm..so itu qt pe mom sllu teliti klo mslh urus srt2 krna mo liat itu fam

 110. Tama berkata:

  Terimakasih atas pencerahan dan penjelasannnya. Tapi aku masih bingung. Kenapa margaku tidak ada. Margaku LANGKUN, aku sangat ingin mengetahui asal usul keluargaku. Sempat ke manado ketemu banyak fam langkun tapi tidak menemui jawaban asal-usul fam itu. Trims sebelumnya – Tama S. Langkun

 111. marchall mumu berkata:

  info yg baik.. jadi tau arti fam saya mumu walaupun baru pulang 1 x ke manado, thx infonya

 112. thx ya saya jd tau artinya “RATULANGI” mksh banget 🙂

 113. okto moningka berkata:

  jdi moningka itu penambah tenaga,yah nda keren eh,.,.

 114. zacky berkata:

  kita pe punya fam warongan
  itu silsilah dari mana ya
  tolong infonya ..thanks

  torang samua basudara

 115. yudhaabyy berkata:

  kalau Yoni Yolanda Sinyal tu masuk marga mana gan ?

 116. hizkia panambunan 23 berkata:

  Kalo Panambunan dp maksud timbunan besar itu apa kng ???

  trims 4 infox ,,,,,
  GBU ….
  😀

 117. Angga 'Di hati' (Ngangi) berkata:

  Thanks for info. Btw yg pnya blog ini asal mana dang?

 118. Maria Daisy berkata:

  fam ku kok ga ada ya?
  fam ku Sumampouw dan setau aku aku sih beneran orang menado kok.

 119. imex berkata:

  gud ,,,, sumual deng dotulong ,, pandoh dang ???

 120. imelda sumual pandoh dotulong berkata:

  qt bangga deng qt pe ortu pe marga dr dl ,, mar stlh tau dp arti jd lb bangga ,,,,makase ne ,,,,

 121. asdf berkata:

  kalo Tangkuman apa ya?

 122. ricky rumimper berkata:

  Rumimper koq nda ad…

 123. ricky rumimper berkata:

  rukun rumimper besar d manado.. koq nda ad yah…

 124. tks infonya,.. Hana. maju terus ,.. GBU

 125. Dr.Mandang Michael berkata:

  “Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel tepat seperti yang difirmankan-Nya;dari segala yang baik,……,.,tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi.”

 126. marchel wauran berkata:

  kalau wauran kenapa artinya pencabut pilihan..kenapa tdk skalian pencabut nyawa.heheheheh

 127. erga nominda sarempaa berkata:

  Kak,,marga sarempaa ko ga ada
  apa artinya y

 128. keis pantouw berkata:

  untuk warga kawanua,slamat natal and taon baru.walau so lewat.salam kenal dari pantouw di batam

 129. warui34 berkata:

  saya minta ijin copy paste…..
  saya taruh di blog saya yang baru bikin…..
  saya tidak merubah ataupun mengedit……
  dan akan saya sertakan link blog anda………
  http://warui34.zz.mu/2013/02/marga-orang-manado/

  maaf jika saya langsung publish sebelum ijin……..

 130. itha berkata:

  Penulis, saya mau tanya mengenai tradisi pernikahan Minahasa itu seperti apa ya? Siapa pegang kendali dalam rumah tangga?Dalam melakukan pernikahan, siapa yang dominan? Keluarga perempuan atau laki-laki? adik saya akan menikah dengan orang Minahasa yg tinggal di Menado. Biasanya bulan apa pernikahan yang banyak dilaksanakan disana? Mohon infonya. Trimakasih sebelumnya. #itha

 131. gerry owen rambing berkata:

  ternyata marga rambing itu bunyi suara merdu

 132. heru lukow berkata:

  Marga Lukow kok nda ada artinya ya..?
  bisa di kasih tau nda ya……..

 133. sabinah sahe berkata:

  kak mau tanya, apakah sahe termasuk marga manado? ada yg bilang marga sahe itu dari sangihe. jadi apakah itu marga manado? trims kak.

 134. omega george berkata:

  aku omega george papaku orang manado tolong dong arti namanya apa? nama marga papaku george maksudnya apasih?kok nggak ada arti george sih?

 135. steve panelewen berkata:

  kt pe fam nda ada di sini

 136. dennis berkata:

  tolong kasi info arti dari fam turalaki, tks

 137. Chris berkata:

  kiapa dank cuma ada marga Lumoindong & Lumondong ? sedangkan qt p fam Lumongdong.

 138. Chris berkata:

  dan marga Lumongdong itu artinya Pelindung

 139. olivia sigarlaki berkata:

  hidup sigarlaki……

 140. Budi Supriadi Potu berkata:

  Slm kenal…
  sya lahir dimedan n sya punya papi sudah tiada namanya Syahdan Uja Alex Potu, sya belum smpat mengenal jauh tntang kluarga papi sya di manado…n papi sya sdh lm d medan-Sumut
  Sya mo tanya ama ngana nama daerah pastinya Fam Potu itu n dr nm Papi sya itu dr sisi org kta Manado..artinya apa y.?
  Ntar buat lg blog yg lebih bnyak tntang org2 Sulawesi y,Khususnya Fam Manado…
  Kadang sya malu jg klu dtnya org Potu Manadonya dr mn….
  hik..hik..hik…

  thanks..

 141. ismaya putri berkata:

  marga jasin itu termasuk dalam marga manado bukan yaa??
  trims

 142. Alfin berkata:

  Pangalila bukan berarti berlebihan tapi lidah bercabang
  Pangalila dan Pangaila itu satu mohon di cek kembali

 143. michelle kalalo berkata:

  heyy….. my name is michelle kalalo….. do you know where kalalo’s village ?? where they confrom?? txz. nice to know you

 144. Mbak Seiri Hanako yang cantik, sayang baru bisa ketemu anda sekarang dalam dunia maya, coba kalo dizaman penjajahan Jepang hasilnya akan lain. Saya pengagum orang Manado sampai sekarang. Dulu semasa di SMP saya punya teman akrab namanya Samuel Dabung, Lexi Lontoh dan Ronald Maengkom. Pada tahun 1965 saya mengganti marga keturunan Tionghoa Tjioe dengan nama Indonesia, padahal saya ingin marga Manado tapi tidak sempat diskusi dan minta masukan dari Samuel Dabung, etc. karena sudah duduk di Universitas dan tidak ketemu lagi. Marga Tjioe artinya adalah mengelilingi. Dalam bahasa Manado atau bahasa suku2 di Minahasa apa kata sepadannya yang dapat dijadikan nama Marga Manado. Mudah2an upaya saya menjadi orang Manado dapat diterima oleh semua warga Kawanua. Terima kasih.

 145. Marshall. Johansjah. (Lawing) berkata:

  Dear Annsilva,

  Boleh tau asal fam kami di Sangir Talaud mana?
  Fam Johansjah / Lawing (Lowing).
  Sbab kami lahir di Jakarta utk 3 generasi & tua2 so nda ada lagi.

  Thanks before,

  Marshall Johansjah

 146. Denny Hilmawan berkata:

  Kakek saya marganya “Wolley” tapi nggak ada di atas.
  Mungkin nggak itu gabungan antara “Wola” sama “Oley”?

 147. Bboy18 berkata:

  Knp marga saya pemarah ya.
  “Wurangian”?

 148. juan salah satu keturunan orang spanyol di sindulang manado berkata:

  Setahu saya penduduk asli manado itu bukan minahasa, karena minahasa ada di derah pegunungan sedangkan manado ada di daerah pesisir yang mana penduduk aslinya adalah orang sangir/ sangihe sesuai dengan catatan orang portugis dan spanyol. thanks salam basudara

 149. Maria berkata:

  Mau tanya disini kan ada nama sambouw
  Kalo Kasambaouw itu marga manado bukan y
  Terus artiny apa y, apa sama dengan bunga kayu seperti sambouw…?
  Trimz

 150. Patri berkata:

  kalo Labadjo dan Lamadjido ga masuk ya?

 151. Xiaochee berkata:

  :v marga gw ada 😀 ,pongayouw 😀 . keren dah artinya , wkwkk jago le penghulu perang :3

 152. max berkata:

  boleh tanya ,,, marga elias dari manado atau sangir, nohon bantuanya

 153. mamusung berkata:

  Reblogged this on mamusung and commented:
  Saya Ingin Mengetahui lebih banyak tentang Fam Manado Kalau tidak Keberatan Penulisnya 🙂

 154. sangian berkata:

  Kiapa tu fam Sangian, nd ada

 155. Marco turalaki berkata:

  Turalaki ap dpe arti dg

 156. raintama berkata:

  Kok Raintama nggak ada kak….???

 157. egy rinaldi putra berkata:

  Sumampouw itu Manado bukan sih ? Koq gak ada ?

 158. Melizza Meyve Wenas berkata:

  jd tau skrg arti qt pe nama fam…wenas = penyembuh….mantaaap kk..

 159. Stella Rambing berkata:

  Wow, arti Rambing adalah “bunyi suara merdu”. Tapi mengapa saudara-saudara saya di Jakarta, Manado, dan Bolmong tidak ada yang pandai bernyanyi? Malah banyak yang jadi petinju haha. Artikel yang bagus, sangat-sangat bermanfaat. 😀

 160. Nadya Paoky berkata:

  Paoky koq da

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s